1998 yılında Gaziantep’te PET preform imalatıyla plastik sektöründe faaliyet gösteren sektörünün öncü firmalarından Sun Pet Ambalaj, Gaziantep 5. OSB içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 23.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasının çatısına GES bazlı yenilenebilir enerji santrali yatırımı yaparak;

• Atıl durumdaki çatısını elektrik üretim tesisine çevirmeyi,
• Yıllık tahmini 5.298 MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmeyi,
• Üretilmesi hedeflenen elektrik enerjisi yılda 9.666 adet ağaç kaybının önlenmesini,
• Üretilmesi hedeflenen elektrik enerjisi yılda 985.250 kg/CO2 salınımın önlenmesini,
• Çatıya yerleştirilen panelllerin yaklaşık 5 derece ısı yalıtımı sağlamasını

hedeflemektedir.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve iklim değişikliklerine sebebiyet veren fosil yakıt tüketimini en aza indirgenmesi amaçlanan yenilenebilir enerji tesislerinden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda gerek sektör gerek Gaziantep genelinde öncü olan Sun Pet Ambalaj, yeşil enerji konusunda hassasiyetinden ötürü diğer firmalara örnek ve liderlik etmektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 191 ülkenin imza attığı Paris Anlaşması’nın hedefi olan iklim değişikliğini durdurmada yenilenebilir enerji santralleri çok büyük önem arzetmektedir. Bu kapsamda, yukarıda sayılan hedefler kapsamında Sun Pet ambalaj GES kurulumunun ticari faydalarının yanı sıra hem ülkemizin hemde dünyanın geleceğine dolayısıyla gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılması hususunda üzerine düşen önemli bir görevi ifa etmiştir.