2003 yılından bu yana Gaziantep’te halı üretimiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren sektörünün yenilikçi ve en hızlı büyüyen firmalarından Roza Halı, Gaziantep 4. OSB içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 18.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasının çatısına GES bazlı yenilenebilir enerji santrali yatırımı yaparak;

  • Atıl durumdaki çatısını elektrik üretim tesisine çevirmeyi,
  • Yıllık tahmini 3.400 MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmeyi,
  • Üretilmesi hedeflenen elektrik enerjisi yılda 309.000 adet ağaç kaybının önlenmesini,
  • Üretilmesi hedeflenen elektrik enerjisi yılda 3.400.000 ton/CO2 salınımın önlenmesini,
  • Çatıya yerleştirilen panelllerin yaklaşık 5 derece ısı yalıtımı sağlamasını

hedeflemektedir.

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve iklim değişikliklerine sebebiyet veren fosil yakıt tüketimini en aza indirgenmesi amaçlanan yenilenebilir enerji tesislerinden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda gerek sektör gerek Gaziantep genelinde öncü olan Roza Halı, yeşil enerji konusunda hassasiyetinden ötürü diğer firmalara örnek ve liderlik etmektedir.

Öte yandan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 191 ülkenin imza attığı Paris Anlaşması’nın hedefi olan iklim değişikliğini durdurmada yenilenebilir enerji santralleri çok büyük önem arz etmektedir.  Bu kapsamda, yukarıda sayılan hedefler kapsamında Roza Halı GES kurulumunun ticari faydalarının yanı sıra hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğine dolayısıyla gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılması hususunda üzerine düşen önemli bir görevi ifa etmiştir.